اجرای طرح هادی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دهیاری دوک   
دوشنبه, 04 اسفند 1393 ساعت 09:55
با حول و قوه الهی و همّت مهندس کمال علیپور(نماینده مـردم شریف

شهرستان قائم شهردرخانه ملّت)و پیگـیری شـورای محتـرم ودهیـاری

روستای دوک اجرای طرح هادی روستای دوک تأمین اعتبارودرفروردین

ماه سال 94شامل طرح های جـوی و جـدول،سنـگ فـرش پیـاده رو و

روشنایی
معبر به مسافت چهارصدمتراجرا می گردد.
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

   
 
 

اوقات شرعی